Bouwstenen voor Bomenbeleid

Handvatten voor gemeenten bij het opstellen van beleid voor aanplant, behoud, verplant, kap, herplant en compensatie van bomen.


Boek hardcover 86 pagina’s ISBN: 9789403678511, € 27,50, Auteur Camiel Versluis, Initiatief Stichting Bomenmakelaar, Redactie Stichting Groenkeur. 1e herziene druk, 2023.

[Koop boek]            ( E-Book versie ISBN 9789464657197 € 13,76 )

Bomen zijn vaak een sluitpost bij ruimtelijke ontwikkelingen. Ze staan achteraan in de rij bij woning- en wegenbouw. Zodra bomen meer onderhoud nodig hebben, worden ze niet zelden vervangen voor nieuwe kleine boompjes. Stadsbomen worden gemiddeld 40 jaar oud, terwijl een boom dan pas volwassen is en ecologische betekenis krijgt. Om bomen volwassen te laten worden is een volwassen bomenbeleid nodig.

Het boek 'Bouwstenen voor bomenbeleid' is geschreven voor beleidsmedewerkers groen van gemeenten om hen te ondersteunen bij het opstellen van een bomenbeleid dat de ecologische- en monetaire waarde van bomen centraal stelt. Het biedt handvatten om bewuste keuzes te maken en het bomenbeleid weerbaar te maken in de concurrentie om ruimte en middelen.

Bouwstenen voor bomenbeleid is een samenwerking van Stichting Bomenmakelaar en Stichting Groenkeur. Onder aanvoering van Stichting Bomenmakelaar is een werkgroep met beleidsmedewerkers groen uit verschillende gemeenten aan de slag gegaan met deze publicatie. Vervolgens is onder redactie van Stichting Groenkeur het boek gereviewd en voorzien van praktische handvatten voor aanbestedingen. De initiatiefnemers hopen een bijdrage te leveren aan het verstevigen van de positie van bomen in het gemeentelijk beleid én in de openbare ruimte.


Beslisboom

Download de 'beslisboom'. Gemeenten kunnen de beslisboom van toepassing verklaren als beleidskader voor behoud, verplanten en kap van bomen. Het beschrijft welke afwegingen de gemeente maakt voordat het tot kap of verplanten van bomen over gaat. De beslisboom kan net als de inmiddels ingeburgerde 'bomenposter' toegevoegd worden aan een bomenbeleidsplan.

 

Samenvatting

In deze samenvatting tonen we u passages uit de onderdelen van het 'bomenbeleidsplan' en de hoofdlijn in de 'handvatten voor aanbestedingen'. De uitgebreidere beschrijvingen kunt u nalezen in de het boek. Het geeft een goede eerste indruk van hetgeen u van de publicatie kunt verwachten. Download de samenvatting.

 

Gestandaardiseerde teksten

Het boek bevat gestandaardiseerde teksten. Die zijn vrij om over te nemen door door gemeenten, provincies en andere boombeheerders om toe te passen in bomenbeleidsplannen. Voor de context en duiding kunt u de publicatie raadplegen. Download hier het tekstbestand met de gestandaardiseerde teksten.