Convenant behoud gezonde bomen

Convenant voor behoud van gezonde bomen

 

Honderd jonge boompjes zijn als de takken van één volwassen boom. Het vermogen van gezonde volwassen bomen om fijnstof af te vangen en om CO2 op te nemen én om te zetten in zuurstof, is substantieel groter dan dat van jonge kweek. Met een convenant wordt die waarde erkend en het bewustzijn voor het belang van het behoud van gezonde volwassen bomen voor klimaatadaptatie vergroot.

 

Initiatief

Enkele gemeenten van de Brabantse Wal en Waterpoort samen met de stichting bomenmakelaar het initiatief genomen tot het opstellen van een convenant voor het behoud van gezonde bomen. Inmiddels wordt er een breder gesprek gevoerd met meerdere gemeenten verspreid over het land. Andere gemeenten en provincies die zich willen uitspreken voor de waarde van volwassen bomen en hun vermogen om fijnstof en CO2op te vangen, worden uitgenodigd om het convenant te onderschrijven.

Convenant

“Wij dragen bij aan een beter klimaat en een klimaatbestendige omgeving voor mens en dier met bijen in het bijzonder. Door ons in te zetten voor het behoud van gezonde bomen wordt de omgeving klimaatbestendiger, verminderen we CO2 en dragen wij bij aan een schonere lucht met minder fijnstof. Waar mogelijk krijgen gezonde verplantbare bomen voorrang op kap of nieuwe aanplant.” (voorlopige tekst)

Platform

Ondertekenaars van het convenant kunnen zich aansluiten bij het platform voor behoud van gezonde bomen om onderling contact te onderhouden en om kennis te delen. De bomenmakelaar kan als praktisch middel ingezet worden om verplantbare bomen aan te bieden die niet binnen de eigen gemeente of bij directe buurgemeenten verplant kunnen worden. Hoewel gewenst, is het natuurlijk niet noodzakelijk om lid te worden van het platform om het convenant te onderschrijven. Gemeenten en provincies kunnen zelf invulling geven aan de manier waarop ze uiting willen geven aan de voornemens die uitgaan van het convenant.

Meer weten

Stuur een email aan info@stichtingbomenmakelaar.nl t.a.v. Camiel Versluis