Convenant behoud gezonde bomen

Convenant voor behoud van gezonde bomen

Honderd jonge boompjes zijn als de takken van één volwassen boom. Het vermogen van gezonde volwassen bomen om fijnstof af te vangen en om CO2 op te nemen én om te zetten in zuurstof, is substantieel groter dan dat van jonge kweek. Met een convenant wordt die waarde erkend en het bewustzijn voor het belang van het behoud van gezonde volwassen bomen vergroot.

Initiatief

De gemeente Steenbergen heeft als lid van de Brabantse Wal en Waterpoort samen met de bomenmakelaar het initiatief genomen tot het opstellen van een convenant voor het behoud van gezonde bomen. Andere gemeenten binnen de Brabantse Wal en Waterpoort zijn uitgenodigd om zich aan te sluiten. Op dit moment wordt er met een groep Brabantse gemeenten samen gewerkt aan de vorming van een convenant.

Doe mee

Andere gemeenten en provincies die zich willen uitspreken voor de waarde van grotere bomen en hun vermogen om fijnstof en CO2op te vangen worden uitgenodigd om zich aan te sluiten en om het convenant te onderschrijven.

Convenant

“Wij dragen bij aan een beter klimaat en een klimaatbestendige omgeving voor mens en dier met bijen in het bijzonder. Door ons in te zetten voor het behoud van gezonde bomen verminderen we CO2 en dragen wij bij aan een schonere lucht met minder fijnstof. Waar mogelijk krijgen gezonde verplantbare bomen voorrang op kap of nieuwe aanplant.” (voorlopige tekst)

Platform

Ondertekenaars van het convenant worden uitgenodigd om zich aan te sluiten bij het platform voor behoud van gezonde bomen om onderling contact te onderhouden en om kennis te delen. De bomenmakelaar kan als praktisch middel ingezet worden om verplantbare bomen aan te bieden die niet binnen de eigen gemeente of bij directe buurgemeenten verplant kunnen worden. Hoewel gewenst, is het natuurlijk niet noodzakelijk om lid te worden van het platform om het convenant te onderschrijven. Gemeenten en provincies kunnen zelf invulling geven aan de manier waarop ze uiting willen geven aan de voornemens die uitgaan van het convenant.

Meer weten

Stuur een email aan info@stichtingbomenmakelaar.nl t.a.v. Camiel Versluis