Gemeente, doe mee!

De Bomenmakelaar bestaat nu bijna vier jaar. Begonnen als makelaar en doorgegroeid naar een platform voor gemeenten en provincies. Het is tijd voor de volgende stap. Boombeheerders,  kom online op vrijdag 27 november van 10.00 tot 11.00.

 

Fijn dat u meedenkt

Het begon zo: “Het mag toch niet zo zijn dat door heel Nederland gezonde bomen gekapt worden om de eenvoudige reden dat vraag en aanbod elkaar niet vinden.” Daar moet wat op te vinden zijn was de gedachte, zoals een platform dat de uitwisseling eenvoudig mogelijk maakt. “Waarom is een dergelijk platform niet eerder bedacht?” en “Goed idee om zo gezonde bomen te behouden!”, hoorden we vaak als reactie op onze pitch van het initiatief. Met veel enthousiasme en energie hebben we het digitale platform bomenmakelaar.nl opgebouwd en vervolgens potentiële gebruikers van het platform, u, gevraagd naar uw wensen en ideeën voor verbetering. Deze verbeteringen hebben we verwerkt, zoals het voorzien in een besloten platform, de oprichting van een stichting en het gezamenlijk opstellen van ‘bouwstenen voor het opstellen van bomenbeleid’. Het platform is klaar voor gebruik, wetend dat dit de start is voor verdere optimalisatie naar uw wensen.

Zonder leden, geen platform

Platform bomenmakelaar.nl functioneert als meerdere gemeentes of andere boombeheerders, actief gebruik maken van het platform. Met vooruit plannen kunnen bomen worden aangeboden en met slimme inpassing kunnen aangeboden bomen worden afgenomen. Door participatie in het platform kunnen we ontwikkelen om samen obstakels in beleid, planning en uitvoering voor het verplanten van bomen op te lossen. Door kennis te delen over beleidsvorming, planning en realisatie, werken we toe naar het platform waarmee gemeentes onderling succesvol gezonde bomen kunnen uitwisselen. We weten wat we vragen van de eerste leden, de pioniers, én zijn de gemeente Breda en Dordrecht dan ook heel dankbaar voor hun deelname. Voor een functionerend platform zijn echter meer dan twee leden nodig. In de basis is het platform een pool voor uitwisseling van verplantbare bomen, waarvoor in de eigen gemeente geen plek is voor een tweede leven. We denken dat we met vijf leden in vijf jaar de massa hebben voor een effectieve ontwikkeling van het platform, maar meer leden is natuurlijk beter.

Doet u mee?

We zijn op het punt beland dat we de volgende stap moeten maken. De stap om met voldoende pioniers een actief platform te vormen. Een collectief dat kennis ontwikkelt door te ‘doen’ en andere gemeentes inspireert om het verplanten van bomen tot beleid te maken. Een verandering van een cultuur waarin weinig aandacht is voor verplanten, naar een cultuur waarin verplanten een gerechtvaardigde positie heeft in het bomenbeleid. Waarin we telkens trots terugkijken als er met elke mooie boom weer vijftig jaar groeitijd, vele nestplaatsen en tonnen CO2 zijn behouden. Met de publicatie “Bouwstenen voor bomenbeleid” maken we zichtbaar hoe dat kan. Wilt u meedoen en samen met ons die cultuurverandering creëren? Te beginnen in uw eigen gemeente om op termijn uit te groeien tot voorbeeld voor anderen.

Kom online

Vrijdag 27 november van 10.00 tot 11.00 houden we online open huis via ZOOM. We vertellen hoe we het platform volgend jaar willen voortzetten, wat u kunt verwachten van de publicatie én wat het betekent en oplevert om samen met ons en de pioniers het platform tot wasdom te brengen. Stuur een email naar info@stichtingbomenmakelaar.nl voor de ZOOM inlog.