De stichting

Stichting de Bomenmakelaar

 

In de afgelopen twee jaar is gebleken dat onderlinge verbondenheid tussen aanbieders en afnemers van verplantbare bomen een sleutelrol vervult om bomen succesvol te verplanten. Om bij gemeentes en provincies de onderlinge verbondenheid te verankeren heeft de bomenmakelaar besloten om een stichting op te richten waar boomeigenaren samen een platform voor behoud van gezonde bomen vormen en samen de makelaarswebsite gaan beheren.

Lidmaatschap van het platform biedt een waarborg voor de continuïteit van geboden faciliteiten waarmee boomeigenaren kennis kunnen uitwisselen en bomen een tweede leven kunnen geven op een nieuwe plek. De stichting verkeert momenteel in oprichting.

Platform

De stichting zal zich richten op gemeenten en provincies met een ‘platform voor behoud van gezonde bomen’. Het platform wordt een ontmoetingsplek voor eigenaren van grotere arealen bomen, zoals gemeenten en provincies, om kennis te delen over alle zaken waar je tegen aan loopt bij het beheer van grote groepen bomen en het verschillende zienswijzen die er zijn om gezonde bomen te kunnen behouden. Het platform zal ook zeggenschap krijgen over het beheer van de makelaarswebsite. Hiervoor komen een lidmaatschap beschikbaar.

Lid worden

Het lidmaatschap van het platform staat open voor eigenaren van grote arealen bomen, zoals: gemeenten, provincies en natuurorganisaties. Download het aanmeldformulier om deel te nemen.

Meer weten

Stuur een email aan info@stichtingbomenmakelaar.nl t.a.v. Camiel Versluis